h83gch11 发表于 2012-10-20
影片名称:馬子来月经不願意也要拉起來幹一砲
影片大小:21MB
影片格式:mp4                                                         
影片说明:无码
播放时间:05:13
分辨率:768*544
图片:
下载链接:点击下载
密码:  WmXEHNdp[解压缩时要用到的,请妥善保管]
下载方法:
1.输入验证码,然后单击"点击进入下载列表";
2.在"免费用户下载通道"中选择一个下载即可,现在可以不限速下载了[最快时达300多Kb/秒],

[本人宽带4MB]但要注意只能同时下一个文件,请下载完一个后再开始下一个。[每一步所弹出的广告窗口,关闭就好了,不用去管它!]